ارتباط-زناشویی

  • فقدان ارگاسم در زنان (۱۳۹۴/۷/۲۸) (وبلاگ) (تعداد بازدید : 10060)

    حدود پانزده درصد زنان تحت هیچ روشی به ارضای جنسی نمی رسند و حدود بیست درصد بندرت ارگاسم را درحین نزدیكی تجربه كرده اند اما به روش های دیگر ممكن است به ارگاسم برسند.

    بیشتر